|
|
Lån  


 
Annonce:


Eksempel forsikring
Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren, i.h.t. AB 92 ß 8, tegnede brand- og stormskadeforsikring. Bygherren tegner all-risk entrepriseforsikring.

Kategorier på sider:

Forbehold Eksempel aftalegrundlaget Eksempel arbejdsbeskrivelse Gode rd ved byggeri Byggeri Entrepriseaftale EntreprenÝr Eksempel entreprisesummen Eksempel sikkerhedsstillelser Eksempel tidsplan Eksempel forsinkelse Eksempel forsikring Entreprisekontrakt tjekliste AB92 Entreprise Diverse Udbud og bedmmelse af tilbud Afleverings forretning Eksempel personer


 Du er her: Entreprise - Netannoncer Entreprise -