|
|
Lån  


 
Annonce:


Eksempel forsinkelse
I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side betales dagbod på kr. 10.000 pr. arbejdsdag fra den i tidsplanen stipulerede sanktionsudløsende tidstermin.

Entreprenøren påtager sig i fællesskab med bygherre at løse opgaven i et åbent samarbejde, hvor alle parter har sat sig som mål at gennemføre en effektiv proces, der sikrer en efterlevelse af de fastsatte kvalitative, tidsmæssige og økonomiske mål.

Kategorier på sider:

Eksempel aftalegrundlaget Gode rd ved byggeri Eksempel personer Eksempel forsinkelse Udbud og bedmmelse af tilbud Eksempel entreprisesummen Eksempel sikkerhedsstillelser EntreprenÝr Eksempel tidsplan Entreprise Diverse Eksempel arbejdsbeskrivelse Entreprisekontrakt tjekliste AB92 Entrepriseaftale Byggeri Eksempel forsikring Forbehold Afleverings forretning


 Du er her: Entreprise - Netannoncer Entreprise -