|
|
Lån  


 
Annonce:


Entrepriseaftale
Med bygherrens accept af et tilbud er entrepriseaftalen indgået. Bygherren er ansvarlig for entrepriseaftalens indhold og udformning.

Alle forhold i tilbuddet, herunder uoverensstemmelser i forhold til udbudsgrundlaget og eventuelle forbehold, skal være afklaret ved entrepriseaftalens indgåelse, således at senere fortolkningstvivl kan undgås.

Indgåelse af entrepriseaftaler er behandlet i AB 92 og ABT 93. Alle aftaler med entreprenører skal være skriftlige. Dette gælder også aftaler om ændringer i entreprisen ved ekstraarbejder og mindreydelser.

En entrepriseaftale kan indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud. Det er ikke nødvendigt at udarbejde en særlig entreprisekontrakt bortset fra tilfælde, hvor der er ændringer eller tilføjelser i forhold til tilbuddet.

De projekterende rådgivere kan bistå bygherren i forbindelse med aftaleindgåelsen på det tekniske område, men kan også vejlede bygherren ud fra egne erfaringer på øvrige dele af aftalen.

For de regionale og kommunale bygherrer kan regionernes henholdsvis kommunens byggeadministration bistå i forbindelse med formulering og indgåelse af entrepriseaftaler. Hvis der er antaget en bygherrerådgiver, er udformning af entrepriseaftaler en af bygherrerådgiverens opgaver.

Entrepriseaftalens endelige juridiske indhold og udformning er bygherrens ansvar. Dette fremgår af ABR 89.

For den statslige og almene bygherre skal entrepriseaftalen indgås på baggrund af AB 92. Totalentrepriseaftaler skal indgås på baggrund af ABT 93. Regionale og kommunale bygherrer anbefales også at indgå entrepriseaftaler på grundlag af AB 92 /ABT 93.

Kategorier på sider:

EntreprenÝr Eksempel sikkerhedsstillelser Entrepriseaftale Eksempel aftalegrundlaget Afleverings forretning Gode rd ved byggeri Entreprisekontrakt tjekliste Eksempel personer AB92 Forbehold Eksempel entreprisesummen Eksempel forsikring Entreprise Diverse Eksempel arbejdsbeskrivelse Eksempel tidsplan Eksempel forsinkelse Udbud og bedmmelse af tilbud Byggeri


 Du er her: Entreprise - Netannoncer Entreprise -